Kvacket 2/1999

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör: Claes Ericsson
Utförande:Blått papper, 4 sidor
Upplaga:900
Packningsdatum:7 april 1999

I det här utskicket hittar du, förutom Kvacket två papper med års- möteshandlingar, verksamhetsberättelse med bokslut, budget och revisionsberättelse, samt mötesordning med poströstningsblankett. Om du ännu inte förnyat medlemsavgiften för 1999 får du också ett inbetalningskort.

NK 5

Under våren kommer ett antal kalenderbitande kollusorer att korrekturläsa den nya upplagan av NAFS(k)uriren nr 5, som är ett amerikanskt och svenskt Barksindex. Vi räknar med att lämna den till tryck i juni. Den här upplagan av NK 5 blir mycket tjockare än de tidigare och får därför spiralinbindning. Priset är inte fastställt eftersom vi inte begärt in tryckofferter ännu. Förhoppningsvis kan vi lämna en exakt prisuppgift på NK 5 i nästa Kvacket

Årsmötet

Tid: lördagen 24 april 1999, mötet börjar kl 13.13 och håller på till senast 17.00.
Plats: Läktarfoajén i Brygghuset, Norrtullsgatan 12N, Stockholm.
Närmaste T-bana: Odenplan.
Aktiviteter: årsmöte, ev. föredrag, kolluderande.

KAJSA vaknar till liv

Den 27 februari höll föreningen KAJSA (Kalle Ankas Jublande Stockholms-Anhängare), NAFS(k):s lokalavdelning i Stockholm, sitt första årsmöte på tio år. Den enda "verksamhet" som KAJSA haft under dessa år är att boka möteslokaler och anordna rabatterade biobesök åt moderföreningen.

Ett tiotal kollusorer slöt upp i en rymlig kvarterslokal i Fredhäll. De beslutade bland annat att välja en ny styrelse och modifiera de tidigare stadgarna. Till ordförande valdes koll. 1977 Daniel Alzén, till sekreterare koll. 316 Greger Nässén och till kassör koll. 976 Johan Blixt. Under punkten Övriga frågor föreslogs att koll. Don Rosa skulle utses till hedersmedlem i KAJSA. Förslaget antogs av en majoritet av deltagarna.

Årsmötesprotokoll och gällande stadgar kommer att skickas ut till KAJSA:s medlemmar tillsammans med nästa Kvacket.

Beställ gamla Kvacket

Vi vill gallra ut bland papper och annat på kansliet. Bland annat finns det några kartonger med gamla nummer av Kvacket. Hör av dig omgående till kansliet om du vill komplettera din samling! Tala om vilka du vill ha (t.ex. "Alla äldre än Kvacket 1- 97" eller "Alla från 1994 till och med 1997") så skickar vi dig ett exemplar av de nummer vi har kvar. I fortsättningen kommer vi bara att spara ett mindre antal av överexemplaren, och i högst ett par år bakåt i tiden.

Bröderna Dum informerar

NK 15 har precis tagit slut men en ny upplaga är på gång. Dessutom sänker bröderna Dum nu priset på tidningarna i Stora Dumlistan till 14 kronor stycket.