Kvacket 3/2013

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:4 sidor
Upplaga:?
Packningsdatum:27 juni 2013

[PDF] (kräver inloggning)

Välkommen till årets tredje eminenta utskick. Utöver Kvacket ska det finnas ett eminent årsmötesprotokoll. I utskicket kommer också vissa att få en eminent inbjudan att förnya medlemskap för den eminenta perioden juli 2013–juni 2014.

Kommande evenemang

Första halvan av 2013 är snart till ända, men det finns förstås flera möjligheter att delta i ankistiska aktiviteter även under andra halvan av året. Närmast kommer ”Världens längsta bokbord” på Drottninggatan i Stockholm den 18 augusti. Vi brukar där finnas på plats och dela ett bord med Serieteket från Kulturhuset och sälja (k)urirer, (k)oftor och annat ankistiskt. Planerna för årets arrangemang är inte satta ännu, men vi hoppas på ”same procedure as last year”.

Vi har nyligen nåtts av den glädjande nyheten att Don Rosa även i år kommer att gästa Bokmässan i Göteborg, den 26–29 september. Han kommer att finnas där för att signera böcker under delar av dagarna och vi hoppas han har tid att träffa ankister därefter, kanske under en middag på samma sätt som för två år sedan. Inte heller detta är dock bestämt ännu.

Vad gäller dessa aktiviteter kommer vi inte att hinna få ut något mer Kvacket innan de äger rum, så vi kommer under sommaren att informera via ankism-listan och e-mail till de kollusorer som meddelat oss sina mailadresser (se där en uppmaning till de som ännu inte gjort det!).

Seriefrågetävlingen ”Comiquiz” ska detta år äga rum på kvällen lördagen den 9 november och alla kollusorer som vill vara med och hjälpa föreningen till en framskjuten placering är hjärtligt välkomna. Maila till kansli@nafsk.se om du vill delta i laget.

Naturligtvis ska vi även ha ett höstmöte. Datum för detta kommer att bli lördagen efter Comiquiz, alltså den 16 november, som sedvanligt i Åttingen på Reimersholme. Mer info om det mötet kommer i nästa Kvacket.

Då seriefestivalen i Karlstad tyvärr blev inställd i år gäller det också planerna att hålla Ankon där, men välunderrättad källa säger att de redan är igång och planerar för en festival i maj 2014, så alla värmländska (och övriga) kollusorer kan ha stort hopp om att det blir en Ankon där i samband med den.

NAFS(k)uriren 41

De som väntar på något gott väntar alltid länge, som det brukar heta. Men NK 41 har verkligen dröjt länge vilket styrelsen beklagar. Till slut har i alla fall redaktionsarbetet med NK 41 kommit igång, med koll. Greger Nässén som tillfällig redaktör. En korrekturversion blir klar under sensommaren. Planen är att numret ska följa med i utskicket inför höstmötet i november. Det finns fortfarande plats för kortare artiklar, gärna på temat ”hur jag blev ankist”! Skicka ditt bidrag på papper till NAFS(k)uriren c/o Greger Nässén, Orvar Odds väg 5, 112 54 Stockholm eller elektroniskt (i text- eller Microsoft Word-format) till kansli@nafsk.se

Årsmöte

Den 20 april hölls föreningens årsmöte och liksom många år tidigare var lokalen Åttingen på Reimersholme. 25 medlemmar hade infunnit sig och mötesförhandlingarna finns dokumenterade i protokollet som medföljer detta nummer av Kvacket. Mest noterbart var att koll. 694 Olof Siverbo lämnade styrelsen efter inte mindre än 30(!) år i densamma. Han avtackades med rungande applåder som förhoppningsvis hördes ända till Göteborg, där han befann sig vid tillfället. Olof har dock lovat att ändå vara föreningen fortsatt behjälplig vid behov, så förhoppningsvis ska vi klara oss även i framtiden. En sak som borgar för det är att styrelsen fick ett piggt nytillskott i form av koll. 2856 Marina Johansson, som vi hälsar hjärtligt välkommen.

Styrelsen hade också beslutat att detta år utdela den ytterst exklusiva utmärkelsen att bli upphöjd till högsvans till en förtjänt medlem och ingen (utom möjligen föremålet själv) blev nog överraskad av att den som hedrades på detta vis var den mångårige medlemmen och tidigare ordföranden koll. 339 Anders Berglund. Beskedet mottags med stort jubel av de närvarande kollusorerna och upphöjningen utfördes genom att Anders fick ikläda sig den gröngölingsmössa som överlämnades i gåva till vår hedersmedlem Carl Barks vid hans Sverigebesök och efter hans bortgång har återbördats och donerats till föreningen av en ytterst givmild medlem. Föreningen gratulerar Anders till den välförtjänta utmärkelsen och tackar för många års trogen tjänst!

Högsvans! Koll. 507 Rolf Lindby fotograf.

Efter mötesförhandlingarna bjöds på fika och ankistiskt minglande, varefter de närvarande medlemmarna delades in i lag inför en Jeopardy-frågesport, konstruerad och ledd av koll. 2348 Mats Nilsson. Alla lagen skötte sig utmärkt bra, men till slut stod lag 1, bestående av kollusorerna 314 Stefan Diös, 786 Raul Keskküla, 1382 Bror Hellman och 2676 Kaija Olausson, som odiskutabla vinnare efter att inte ha svarat fel på en enda fråga, imponerande!

Det hölls även auktion på diverse ankistiskt kulturgods och auktionsförrättare var naturligtvis den nyblivne högsvansen Anders Berglund, som iförd sin stiliga mössa skötte sig om möjligt ännu bättre än vanligt. Slutpriserna på föremålen var som sig bör omöjliga att förutse, och allra mest intresse ådrog sig lådor med ”Disney Treasures”. Bror Hellman visade filmer, bland annat några med kaninen Oswald, vars nivå av brutalitet knappast skulle fungerat under senare år.

Slutligen gick de mest ihärdiga kollusorerna och åt middag på en närbelägen restaurang och ytterligare ett trevligt möte var till ända.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Stockholms internationella seriefestival

Även helgen efter årsmötet kunde vikas åt ankistiska aktiviteter, då Stockholms internationella seriefestival gick av stapeln i Kulturhuset i Stockholm. NAFS(K) hade dagen till ära låtit tillverka en iögonenfallande rollup och då vi tilldelats ett bord i direkt anslutning till entrén till festivalen fick vi (åtminstone under lördagen) ovanligt många besök vid bordet och sålde en hel del (k)urirer och annat.

De trötta veteranerna Mats och Johan, koll. 316 Greger Nässén bakom (mobil)kameran.

Stort tack till vår relativt nyblivne koll. 2893 Eskil Olsson som hjälpte till och avlöste de trötta veteranerna vid bordet. Tack också till koll. 538 Karl-Erik Lindkvist som hade satt ihop en tipsfrågesport med ankistiska frågor på festivalens tema ”eskapism”, där i synnerhet kollusorerna 699 Per Starbäck och 2747 Ola Hammarlund visade mycket goda kunskaper.

Koll. 2348 Mats Nilsson

Fynd i Avskyvärld!

Koll. 1661 Hanna Strömberg har efter ett besök i Peru lyckats hemföra världens förnämsta höna! Skinnet liknar halvtorr cement och hönan består nästan enbart av mineraler och vitaminer!

Upptäcksresande koll. 1661 Hanna Strömberg bakom kameran.

Konstituerande styrelsemöte

Efter årsmötet den 20 april 2013 höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte, som det regleras i de nya stadgarna. Protokollet blev justerat den 7 maj.

Styrelsen valde att inte konstituera några fler poster, utöver de poster som valdes av årsmötet: Mats ordförande, Greger kassör, Marina vice ordförande. Styrelsen beslutade sedan att utse NAFS(k):s ordförande och kassör till firmatecknare, med rätt att var för sig teckna föreningens firma. Den sista punkt som avhandlades på det fem minuter korta styrelsemötet var att besluta om motiv till en roll-up. Den blev klar i tid till seriefestivalen SIS en vecka senare.

Kajsas kafferep

Kajsa har haft en aktivitet! Ja, NAFS(k):s lokalförening i Stockholm har haft en aktivitet! I samarbete med Seriefrämjandet Stockholm så arrangerade KAJSA 19 maj ett litet kafferep på Bagdad Café i Stockholm.

Temat var ”Kajsas kafferep, eller kvinnor och kvinnoroller i Disneyserier”. Det var en hel del deltagare, och ankister flockades – en del så långt bort som från Uppsala – för att diskutera Kajsa, Magica de Hex, Bechdeltestet, Super-Kajsa och varför inte familjerna Anka och Olsson har två sammanboende herrar till grannar … Ett femtontal ankister dök upp, vilket är glädjande även om det var synd – med tanke på ämnet för dagen – att den absoluta majoriteten var skäggbeprydda herrar. Till nästa aktivitet (”Bov- och Banditklubbens herrklubb”?) hoppas vi att fler damer har håg och möjlighet att deltaga!

Koll. 1382 Bror Hellman

Pressgrannar

Bild & Bubbla 194: artiklar om Tintingate, Millenniumtrilogin om serie, Joe Kubert, Henrik Jonsson, AltCom 2012, Willy på äventyr, Baltic Comics festival, Lisa Ewald, Bokmässan 2012, Sara Granér, Aurora Walderhaug, Big Wow! Comicfest 2012.

Numrets ankistiska innehåll är en sexsidig serieintervju med Don Rosa. Intervjun är baserad på intervjuer som gjordes under Bokmässan 2012 av koll. 1661 Hanna Strömberg och ex-kollusor 2357 Fredrik Strömberg.

Der Donaldist 143: vackert omslag av koll. 1997 Ted Johansson och ett antal artiklar som är så konstifika att det inte går att förstå vad de handlar om även om man försöker översätta dem med Google Translate (vad sjutton menas med rubriken ”måste gå till den långsträckta rektangulära” exempelvis?).

Vill du läsa Der Donaldist och sammanfatta den åt Kvacket? Hör i så fall av dig till kvacket@nafsk.se.

The Bill Finger Award

Don Rosa har utsetts till årets mottagare av The Bill Finger Award for Excellence in Comic Book Writing tillsammans med Steve Gerber (för oss ankister förmodligen mest känd som skaparen av Howard the Duck/Harald Anka/Charlie Anka). Själva prisutdelningen kommer att gå av stapeln på San Diego ComicCon International 19 juli. Grattis!

Priset delas ut årligen till två mottagare, en levande och en död(!), som har ”produced a significant body of work in the comics field”. Ordförande i priskommittén var för övrigt Mark Evanier som bland annat skrivit manus till Moby Duck.

Serieoriginal

På en serieauktion i maj i USA (och internet) såldes sidan 16 av North of the Yukon/Åter till Alaska (Uncle Scrooge 59, 1965), för $19 120 (inklusive slagavgift)! Något billigare var de två översta raderna av en Musse-söndagssida av Floyd Gottfredson från 1934 ($14 340) och för de med mer normal ekonomi fanns det en hel söndagssida från 1967 för blott $956. Allra dyrast var omslaget till Amazing Spider-Man 85 av John Romita Sr. ($71 700).

Uncle Scrooge 59, del av sidan 16.