Kvacket 1/2020

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:2 sidor
Packningsdatum:19 februari 2020

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets första Kvacket! Utöver Kvacket ska du i ditt kuvert hitta en Kurir! Ett 70-tal kollusorer får påminnelser om medlemsavgift för 2020.

Motionera och nominera

Nu är det dags igen för din årliga möjlighet att som vanlig medlem påverka åt vilket håll föreningen ska rikta sin okuvliga energi och vad den ska göra och låta bli att göra. För detta har du två redskap: rätten att motionera och rätten att föreslå styrelseledamöter och revisorer. Läs gärna mer om detta i de oöverträffade stadgarna, paragraferna 5–8 (http://www.nafsk.se/stadgar.html)!

Därför inbjuder vi dig (i enlighet med stadgarnas § 7.3) att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då valberedningen ska lämna sin färdiga kandidatlista senast fyra veckor före mötet, som hålls den 18 april, vill vi ha dina nomineringar senast onsdagen den 18 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska avhandlas på årsmötet eller ett allmänt möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det betyder att lördagen den 7 mars är sista ankomstdag i år. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Vad du ska motionera om har du själv full frihet att bestämma. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål (som att Joakim von Anka ska utses till chef för Riksbanken), att föreningen ska införa Joakim von Anka-tid på sina möten, vilket innebär att en timme motsvarar 37 minuter (enligt Don Rosa-serien Till attack!) eller att styrelsens ledamöter ska erhålla ett årligt arvode om 30 öre per nedlagd timme (vilket ju brukar vara Kalles timlön).

Fundera också på om du själv kan och vill vara med och bidra till föreningens utveckling. Det behöver inte vara att direkt komma med i styrelsen (fast det går bra att föreslå det också), men kanske i valberedningen? Även nya, unga och oerfarna krafter i olika delar av landet är mycket välkomna att anmäla sitt intresse. Alla föreningar behöver förnyelse, och det gäller också för NAFS(k). Var och en kan alltid bidra med något, bara intresset finns!

Låt din kvackande röst ljuda i skriven form till:

NAFS(k):s valberedning
c/o Göran Ribe
Lundagatan 38 B
117 27 Stockholm
E-post: [syns bara för inloggade]

Till minne

NAFS(k) har nåtts av sorgliga besked. Tre långvariga medlemmar har gått bort. Den 4 maj 2019 avled koll. 659 Johnny Zingmark från Åkersberga, 76 år gammal. Johnny var medlem sedan november 1981. Den 28 juni 2019 gick koll. 611 Mats Andersson bort vid 63 års ålder. Mats bodde i Stockholm och var medlem sedan oktober 1981. Den 15 oktober 2019, en vecka före sin 65-årsdag, avled koll. 854 Kettil Hoffman från Stockholm. Kettil var medlem sedan oktober 1982.

Nytt år – nytt årsmöte!

Finns det något bättre sätt att inleda ett nytt decennium än genom att bevista ett av föreningens eminenta årsmöten? Nej, det gör det förstås inte, och eftersom det bara är årsmöte en gång om året är det ju lika bra att passa på när det äger rum, närmare bestämt den 18 april kl. 13.13. Platsen är densamma som åtskilliga gånger tidigare, Åttingen på Reimersholme (närmare bestämt Reimersholmsgatan 45).

För de Stockholmsbaserade medlemmarna finns det möjlighet att ankomma redan en timme tidigare, kl. 12.13, och delta i årsmötet för vår lokalförening K.A.J.S.A.

Vad händer då på ett årsmöte? Jo, vi börjar med en officiell mötesdel där vi väljer styrelse och funktionärer, fastställer bokslut, beslutar om årsavgifters storlek m.m. (se uppmaning från valberedningen på annan plats i detta utskick!) och därefter vidtar en mer uppsluppen del (nåja, även mötesförhandlingarna kan ibland vara av ganska oortodox natur) med diverse äkta ankistiska aktiviteter som filmvisning, auktion, frågesport och annat som de närvarande medlemmarna önskar, och naturligtvis kommer det att bjudas på fika och läskeblask. Det kommer även att bli diskussion om planerna för ett Ankon under sommaren 2020.

Officiell kallelse och mötesordning kommer i nästa nummer av Kvacket, men se till att genast boka in detta datum i din kalender, tillfället kommer inte igen (förrän nästa år…)! Oavsett om du är nybliven medlem eller veteran är du extra hjärtligt välkommen!

Uppsala Comix

Uppsala Comix äger rum den 28–29 mars på Grand, Trädgårdsgatan 5, i Uppsala. NAFS(k) kommer inte att vara med som officiell deltagare, men håll koll på http://uppsalacomix.se/ när programmet presenteras, det kan finnas en del av ankistiskt intresse.

Sthlm. Int. Seriefestival

Stockholms Internationella Seriefestival, SIS, arrangeras även i år av Serieteket i samarbete med Konstfack i de senares lokaler vid Telefonplan i Stockholms södra stadsdelar. Datumen att hålla i minnet är helgen 30–31 maj. NAFS(k) planerar att om inget oförutsett inträffar delta och sprida ankistisk kultur till massorna, precis som vi gjort tidigare år. Ytterligare information om årets gäster och festivalprogram kommer att presenteras på Kulturhuset/Stadsteaterns hemsida:

https://kulturhusetstadsteatern.se/Bibliotek/Kulturbiblioteket/Evenemang/2020/Stockholms-Internationella-Seriefestival-2020/

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist
10-stjärnig festivalgeneral

Nytt Swishnummer på gång

Under några år har det gått att swisha avgifter och andra betalningar till NAFS(k), men då till kassör Nässéns Swishnummer. Det har i och för sig funkat bra, och han har vidarebefordrat pengarna till oss löpande. Men... det har tyvärr hänt en gång att en medlemsavgift blev bortglömd under lång tid. Ingen är ofelbar, inte ens kassören! För att detta inte ska hända igen, och för att det ändå är lämpligare och säkrare att pengarna går direkt till NAFS(k), kommer vi att skaffa ett eget Swishnummer. Det är förhoppningsvis ordnat inom kort. Swishade pengar till NAFS(k) kommer att hamna på vårt plusgirokonto.