Kvacket 1/2004

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:Gult papper, 6 sidor
Upplaga:800
Packningsdatum:19 februari 2004

[PDF] (kräver inloggning)

Livet leker för ankisterna! Björnbröder har haft premiär och snart är det årsmöte i NAFS(k)! De som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2004 får dessutom ett inbetalningskort!

Bob Gregory död

Den amerikanske ankförfattaren och -tecknaren Bob Gregory är död. Han blev 82 år.

Själv minns jag Gregory framför allt för några FANTASTISKA manus som han skrev åt Tony Strobl runt 1959–60. Som Kampen om pokalen (18–20/60), Den fantastiska fiolen (46–48/60), Kalle Anka som uppfinnare (38–40/60), Kalle Anka som tidningsbud (8/60) och Hjulångaren Pludrik (24–26/61). Till viss del beror det väl på nostalgi (som vanligt), då många av de här tidningarna fanns i mina farföräldrars sommarstuga, men jag är beredd att påstå att inga andra än Barks och Rosa har skrivit bättre ankhistorier än dessa. En samlingsbok med dessa och andra Gregory/Strobl-serier från den här perioden har länge stått högt på min önskelista.

Gregory tecknade själv också, men det var han inte alls lika bra på.

Koll. 538 Karl-Erik Lindkvist skickade mig den här länken:

http://www.newsfromme.com/archives/2003_12_09.html#003417

Där skriver manusförfattaren och mångsysslaren Mark Evanier (själv gammal Disneyförfattare) några rader om Gregory. Bland annat berättar han en sak som åtminstone jag inte visste, nämligen att Bob G var far till serietecknaren Roberta Gregory – mest känd för den frispråkiga, självbiografiska (?) Bitchy Bitch, som koll. 567 Horst Schröder har gett ut på svenska.

Koll. 694 Olof Siverbo

En kopiator mindre!

Första februari lyfte två starka pojkar, koll. 339 Anders Berglund och koll. 976 Johan Blixt, ut NAFS(k)opiatorn från kansliet, efter drygt 21 års tjänst! Jag fotograferade och sen bar det iväg i Anders bil till återvinnings­stationen vid Huddingevägen. Visst kändes det tråkigt att slänga en så gammal relik, men den är lite för stor att arkivera i all framtid

Om jag minns rätt stannade räkneverket på 210122. Maskinen anade nog vad som väntade för när vi högtidligt skulle ta den sista kopian gick det inte automatiskt, den vägrade. Vi fick göra ett nytt försök via manuell pappersinmatning. Ritualen spelades in på kansliets nya kassett-cd-radiomaskin!

Vila i frid, Rank Xerox 2830!

Koll. 316 Greger Nässén

Årsmöte i NAFS(k)!

Årets årsmöte anordnas lördagen den 17 april med start 13.13. Lokalen är samma som på höstmötet i fjol, nämligen sal 34 i Brygghuset, Norrtullsgatan 12N i Stockholm. Årsmöteshandlingarna skickas ut senast två veckor före mötet.

Dax att rösta och motionera!

Dags igen för din årliga möjlighet att som vanlig medlem påverka vartåt föreningen ska traska. De oöverträffade stadgarna ger dig för detta tvenne redskap: rätt att skicka in motioner och rätt att föreslå kandidater till styrelsen och som revisorer. Läs gärna på kapitlen 5–7 i stadgarna (http://www.nafsk.se/stadgar.html)!

Därför uppmanar vi dig i enlighet med stadgarnas § 7.3 att lämna förslag på lämpliga kandidater till styrelse- och revisorsposter. Då val­beredningen ska lämna sin färdiga kandidat­lista senast fyra veckor före mötet, vill vi ha dina nomineringar senast den 6 mars.

Om motioner stadgas i § 5.4.2 att ”en motion från en medlem ska behandlas av möte om den lämnats till styrelsen minst sex veckor före mötet”. Det ger lördagen den 6 mars som sista ankomstdag. Av hävd räknar vi också motioner som skickas till valberedningen som lämnade ”till styrelsen”.

Om VAD du ska motionera har du själv full och suverän frihet. Du kan till exempel yrka på att föreningen ska arbeta mot något visst mål, att vi ska lägga ner och ge alla pengar till Nils Nytta (fast då krävs kvalificerad majoritet, samt att proceduren i § 10.3 följs), eller att styrelsen ska ha en viss storlek (stadgarnas § 6.2 stipulerar bara att den ska bestå av minst fem ledamöter).

Låt din röst ljuda i skriven form till:

NAFS(k):s valberedning
c/o Per Vedin, Kronobergsgatan 21, 112 33 STOCHOLM eller
c/o Anders Berglund, Glidflyktsgatan 3, 3 tr, 128 33 SKARPNÄCK

NAFS(K)URIREN

En gång i tiden kunde man längst bak i Kuriren hitta en annons för gamla nummer av Kuriren. På den tiden sålde vi minst 130 tidningar om året. Sen tog vi bort annonsen. 2002 sålde vi 13 tidningar. Vi började då med lite halvhjärtade annonsförsök i Kvacket och lyckades nästan tredubbla försäljningen under 2003. Eftersom vi inbillar oss att det borde gå att få upp försälningen till de gamla nivåerna tänkte vi sluta vara så halvhjärtade och mer aktivt försöka få er medlemmar inse att ni behöver fler Kurirer.

I det här utskicket ska det därför finnas ett informationsblad om Kuriren och detta blad skall i framtiden gå ut till alla nya medlemmar så ni åtminstone inte kan skylla på okunskap om existensen av baknummer när era liv känns obegripligt tomma.

Utöver informationsbladet kan man alltid titta på www.nafsk.se/kurir/index.html

Ankor i Bild & Bubbla

Kulturtidskriften Bild & Bubbla har i nummer fyra 2003 bland annat en lång och utförlig artikel om Disneyseriernas historia som spänner från de allra första trevande försöken fram till idag. Skriver gör David Gerstein, seriehistoriker, tidigare medarbetare på Egmonts serieredaktion i Köpenhamn och numera anställd på Gemstone Publishing i USA. Tidningen beställs enklast genom att sätta in 75 kronor på Seriefrämjandets konto 17 36 15-6, glöm inte att ange adress och att det är B&B nr 4 som du vill ha.

NK 35 är i sin linda!

Den nya NK-redaktionen vill rikta ett varmt tack till berörda skribenter för de många fina ord som har uttalats om NAFS(K)URIREN 34 på ankismmailinglistan och annorstädes. Tack alla!

Uppmuntrade av detta kliar det nu i fingrarna att på allvar få komma igång med NAFS(K)URIREN 35. Planeringen är och har sedan länge varit i full gång, och redaktionen kan redan nu säga att det kommer att bli många intressanta artiklar att ta del av. Men ännu finns det plats för någon mer

NAFS(K)URIREN 34 blev ett nummer som kom att kretsa kring enskilda personer som på olika sätt har gjort insatser för Kalle Anka & C:o och Disney. Koll. 694 Olof Siverbo intervjuade manusförfattaren Per-Erik Hedman och koll. 2187 Åsa Johansson översättare koll. 314 Stefan Diös; koll. 2548 Axel Purvin skrev om mustecknaren Floyd Gottfredson och koll. 2196 Göran Broling om animatören Marc Davis.

Det finns många andra betydelsefulla personer som ännu inte har fått den artikel i NAFS(K)URIREN som de förtjänar, och säkerligen har du själv funderat på varför ingen har skrivit om just den där tecknaren eller animatören som du tycker bäst om. Gör det själv! Eller gör som Göran Broling gjorde i NAFS(K)URIREN 34 – skriv om en nyutkommen bok. Broling skrev om John Canemakers Walt Disney’s Nine Old Men & The Art of Animation (Hyperion, 2001) och det finns många andra titlar som förtjänar en närmare belysning. Har du läst någon annan nyutkommen bok som du tycker att föreningens medlemmar bör få kännedom om? Då är du välkommen att skriva om den.

När du nu är full av idéer och uppslag till artiklar så hör av dig till redaktör Åsa Johansson på e-post (asa.johansson@littvet.uu.se). Alla bidrag är välkomna!

Koll. 2187 Åsa Johansson

Årgångsböcker granskade

1/56 Stefan Diös presenterar i sitt förord – "Näst bäst är inte så illa" – Tony Strobl och hans utmärkta Kalle Anka-serier. De fem sidorna om Strobl är värda nästan hela priset för boken – åtminston om man köpt boken billigt på Internet. Höjdpunkten är annars serien om de tysta grannarna i 5/56 som Stefan så riktigt påpekar är något av det bästa Barks skapade under andra hälften av sin karriär.

2/56 Germund Silvegren skriver om "I Disneytidningarnas gryning". Inte direkt några andra höjdpunkter i volymen utan bara trevliga serier med ankor, möss och vargar.

1/57 Magnus Knutsson går igenom en barndomsfavorit nämligen Barksserien om nyårslöften från 1/57. En serie med "en ätande anka", "en äcklad anka", "äcklad och trött", "den sista, svåra tuggan" och "utmattad av avskyvärd mat"!

2/57 Vår ordförande Olof Siverbo berättar om "Skickliga hantverkare med personliga stilar". En flyhänt genomgång av Dick Moores, Jack Bradbury, Carl Buettner, Gil Turner, Al Hubbard och Frank McSavage.

3/57 Göran Ribe står för förordet som handlar om hans relation till Kalle Anka & C:o under femtiotalet. Volymen innehåller ett flertal serier av Dick Moores, höjdpunkten är nog dock en underbar vargserie av Carl Buettner från 20/57.

Koll. 976 Johan Blixt

Rädda Disney!

Roy E Disney (Walts brorson) har hoppat av styrelsen och anser att Michael Eisner måste bytas ut och att han håller på att köra Disney i botten. Hans argumentation och en mängd information och länkar till information om tillståndet hos imperiet finns på www.savedisney.com.

En annan utmärkt informationskälla är money.cnn.com där man om man söker på "Disney" får upp massor med information om hur det står till med Disney.

Den största nyheten är att kabel-tv-operatören Comcast (USA:s största) lagt ett fientligt bud på Disney. På svenska kan man läsa om detta på www.dn.se (sök efter Disney och Comcast) och rimligtvis i andra svenska tidningar också. Nu verkar det dock som om budet inte kommer att lyckas, Disneys aktiekurs har stigit medan Comcasts sjunkit och eftersom Comcast tänkt betala köpet med egna aktier så har ju budet sjunkit en hel del i värde. Å andra sidan tror analytikerna att budet kan komma att locka fram fler intressenter med bättre bud och att det är möjligt att ett sådant bud lyckas eller att Comcast höjer sitt bud och tar hem spelet.

Nästa stora nyhet är att Disney verkar förlora rätten att distribuera Pixars filmer. Avtalet har varit mycket förmånligt för Disney och Pixar har de senaste åren varit missnöjda med att Disney tagit så stor andel av intäkterna. När det nu har varit dags att förhandla fram ett nytt avtal har parterna uppenbarligen stått så långt ifrån varandra att Pixar gett upp. Vissa analytiker tror dock att det är ett förhandlingstrick från Pixars sida och att de till slut kommer att komma överens. Trots allt ger det en hel del fördelar att låta filmerna distribueras av ett så "säkert" och "barnvänligt" bolag som Disney. Om de nu inte kommer överens så står många andra bolag på rad för att ta över Disneys roll.

Oavsett hur det blir så kommer Disney att få distribuera två Pixarfilmer till innan det nuvarande kontraktet går ut – The Incredibles i år och Cars nästa år. Dessutom har Disney rätten att göra uppföljare till Pixars filmer och Eisner har redan sagt att Disney tänker göra en Toy Story 3.

Tittar man på Pixars fem långfilmer så har dessa tjänat in mellan 362 och 844 miljoner dollar medan Disneys fem senaste dragit in mellan 112 och 269 miljoner dollar (oklart om siffrorna är inflationsjusterade). Ser helt klart ut som om Disney behöver Pixar mer än tvärtom.

Den tredje nyheten är något äldre och handlar mer om Disneys interna situation. Det har hävdats att Disney tänker sluta med 2D-animation och helt gå över till 3D. Man har nu lagt ner studion i Florida och avskedat ungefär 250 för att framöver göra all animation i Burbank, Kalifornien. Lite dålig tajmning är det eftersom Björnbröder som gjordes i Florida är Oscarsnominerad. Riktigt om man verkligen helt tänker sluta med 2D är dock oklart (redaktören har inte lyckats hitta något sådant klart uttalande från Disney). Tyvärr verkar man dock tro att Pixars framgångar beror på att de är gjorda i 3D när förklaringen snarare är att de är bra historier som hade varit (nästan?) lika bra även om de gjorts med mer traditionell teknik.

Höstmöte

Höstmötet gick av stapeln 15 november i Stockholm. Vinnaren av NÅL presenterades i förra Kvacket och själva mötesförhandlingarna dokumenteras i det bilagda höstmötesprotokollet. På mötet bestämdes ävan att vi ska försöka ha höstmötena lite tidigare i fortsättningen så ni kan redan nu börja planera för ett höstmöte i oktober. Förhoppningsvis blir det en kulturfestival då så börja redan bums fila på ett bidrag!

Kulturfestivalen var verkligen lyckad med koll. 699 Per Starbäcks "Mental Gristid" som en av årets absoluta höjdpunkter. Att Olofs tarvliga påhopp på Per fick nästa lika många poäng beror nog mest på att vissa personer på mötet uppenbarligen föredrar konst som bryter ner och parasiterar snarare än bygger upp och utvecklar. Lyckligtvis fanns det inga ambassadörer på mötet, annars kunde det ha slutat hur illa som helst.

Mental gristidPer Starbäck16
"Starbäck"Olof Siverbo15
Snövit med Anna-LisaFredrik von Beetzen & Bror Hellman7
NybryggtAndreas Eldh & Greger Nässén4
Avbildning av avbildens verklighetErik Bergwall2

I den traditionella tutfrågesporten plattade de jämna till de udda med 30,5–22,5. Ett stort tack till Olof som år ut och år in med sina kluriga frågor ger våra möten stadga och struktur!

På mötet hade vi en tävling där man skulle identifiera rutor ur Carl Barks digra produktion. Särskilt genomtänkt var tävlingen inte utan det var mest för att få hjälp med att identifiera en massa lösa illustrationer vi har till NAFS(K)URIREN 5 (den legendariska tredje upplagan av Barksindexet som medlemmarna väntat på i obegripligt många år). Vann gjorde i alla fall koll. 446 Per Vedin med koll. 314 Stefan Diös som god tvåa och koll. 2324 Andreas Eldh på en hedrande bronsplats. Sedan kom i poängordning koll. 1088 Ola Martinsson, koll. 2548 Axel Purvin, koll. 2553 Erik Bergwall, koll. 2417 Stefan Persson, koll. A Nonym och koll. 2678 Fredrik von Beetzen.

KAJSA 16/11-03

Höstens Kajsa-möte var ett extrainkallat för att välja in ordförande med mera i styrelsen. Vid min ankomst till Brygghuset befann sig de flesta medlemmarna där (10 stycken). Så fort jag satte mig ner bakom bordet valdes Andreas Eldh till mötesordförande och han förklarade mötet öppnat.

Mötet började med att någon genast tog upp det gamla ämnet ”måste man vara medlem i NAFS(k) för att få vara med i KAJSA?” Denna fråga togs upp på förra mötet varpå den dåvarande styrelsen ämnade strunta i det, så skedde även nu. När det var dags för valet av ordförande kandiderade undertecknad ensam och valdes enhälligt (?) till ordförande, och bakom varje ordförande står en ansvarig och plikttrogen motsvarande eller motsvarade, Kaija Olausson valde till motsvarande.

Således består styrelsen av ordförande Fredrik von Beetzen, kassör Andreas Eldh och motsvarande Kaija Olausson. Efter röstningen kröntes den nye ordföranden av Andreas Eldh och Mimmi Piggs rosett sattes på huvudet (tillverkad av förra ordföranden Åsa Johansson). Efter dessa små omröstningar avslutades mötet och vi lämnade plats för NAFS(k).

Med vänliga Kvack

ordförande Fredrik von Beetzen

Personal sökes till SPX!

Fredag–söndag den 2–4 april anordnas Small Press Expo (SPX) i Kulturhuset vid Sergels torg i Stockholm. SPX är en årlig festival för alternativserier och fanzin, med marknad, utställningar, föreläsningar etc. NAFS(k) planerar att ha ett bord på marknaden där vi säljer NAFS(K)URIRER, värvar nya medlemmar och gör reklam för föreningen och ankismen. Har DU lust att vara med och bemanna NAFS(k)-bordet? Hör av dig i så fall! Skicka e-post till kansli@nafsk.se eller ring koll. Greger Nässén på telefonnummer 08–656 70 77! Självklart väljer du själv hur lång eller kort tid du vill vara med. Alla insatser är välkomna!

SPX anordnas av Stockholms seriebibliotek Serieteket i samarbete med vår kusinförening Seriefrämjandet. Mer om arrangemanget kan du läsa på Seriefrämjandets webbplats:

www.serieframjandet.com

Bröderna Dum – nu för de kloka och tålmodiga!

De vanliga amerikanska serietidningarna kostar nu endast sex kronor stycket medan de flotta lyxtidningarna med limmad rygg har sänkts till 40 kronor. Krossa sparbössan och kolla in brödernas lysande webbifierade lista på www.nafsk.se/dum/dumlista.html

Har du inte tillgång till Internet så skickar vi naturligtvis hem listan – hojta bara till!

Lånelagret

Glöm inte att ni kan låna tidningar och böcker ur NAFS(k):s omfattande lånelager. En pappersversion skickades ut tillsammans med Kvacket 4/2003 och i välkomstpaketet till alla som gått med sedan dess. Annars finns alltid den aktuella listan på på webben: www.nafsk.se/bibbla.html

Vi hoppas göra listan mer användbar i framtiden genom att ordentligt beskriva alla de böcker och mer udda objekt vi har i lånelagret. Vi tänkte även ha en stående lånelagerrubrik i Kvacket där vi listar allt nyinförskaffat kulturgods.

Nästa nummer

Nästa nummer av Kvacket skickas senast två veckor före årsmötet vilket innebär att ni rimligtvis får det andra veckan i april. Koll. 2187 Åsa Johansson gör ett inhopp som redaktör eftersom ordinarie redaktör förhoppningsvis befinner sig i Paris då. Någon deadline för bidrag har inte satts men förhoppningsvis kommer den snart att ges på ankismmailinglistan (stp.ling.uu.se/mailman/listinfo/ankism) och på webben (www.nafsk.se). Normalt brukar dock årets andra Kvacket vara ganska kort, eftersom utskicket innehåller så mycket årsmötespapper, så helt säkert är det inte att ditt bidrag får plats. Låt dock inte detta avskräcka er utan skriv genast något intressant till Kvacket så att det verkligen blir ett "medlemsblad" och inte ett "redaktörsblad"!