Kvacket 2/2010

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:2 sidor
Upplaga:700
Packat av:?
Packningsdatum:2 april 2010

[PDF] (kräver inloggning)

Välkommen till årets andra utskick. Utöver Kvacket bör du finna massor med årsmötespapper (mötesordning, verksamhetsberättelse med bokslut, budget, revisionsberättelse samt poströstningsblankett). Några av er får också ett inbetalningskort.

Gamla papper

Som vi skrev i Kvacket ifjol kan intresserade få ett ex av alla kvarvarande medlemspapper. Tyvärr har detta jobb blivit mycket försenat, så det går fortfarande att anmäla intresse. Sätt in 60 kr för porto och kuvert på pg 31302-3 och skriv kollnr, namn och "Gamla papper". Om du bor utanför Sverige och är intresserad, kontakta kansli@nafsk.se för mer information. Vi hoppas alla har fått sina papper senast i augusti-september.

Kvack!

Den sista helgen i april ordnas som vanligt seriefestivalen SPX (Small Press Expo) på Kulturhuset i Stockholm. Festivalen är framförallt inriktad på alternativserier och oberoende serieförlag, men NAFS(K) tänker vara där ändå! Under lördagen och söndagen (24 och 25 april) kommer vi att ha ett eget bord där vi värvar medlemmar, säljer (K)URIRER, delar ut informationsblad och svarar på frågor. Öppettiderna är 11–22 lördag och 11–18 söndag. Vill DU vara med och bemanna montern? Hör i så fall av dig till kansli@nafsk.se!

Mer information om SPX hittar du om du går in på www.kulturhuset.stockholm.se och söker på ”spx10”.

Årsmöte i NAFS(K)!

Äntligen börjar det närma sig! NAFS(K):s årsmöte 2010 går av stapeln kl. 13.13 lördagen den 17 april i Åttingen, vår numera närmast klassiska möteslokal. Kom och var med om föreningens årsmötesförhandlingar. Vi kommer även att kolludera i största all-mänhet, låta oss uppslukas av roliga tävlingar och frågesporter, stå omkring, spendera våra sekiner på ankistiskt kulturgods vid den numera närmast obligatoriska auktionen, och säkerligen hitta på en hel hoper annat skoj i sann ankistisk anda. När vi tröttnar på det, eller utmattas av hunger, äter vi tillsammans i lokalen (mat beställs på plats till självkostnadspris).

Till Åttingen tar man sig lämpligast med buss 40 eller 66. När man klivit av vid Reimersholme (ändhållplatsen) går man tillbaka c:a 50 meter på den väg bussen kom ifrån. Om man där finner en åttkantig byggnad kan man vara säker på att man är framme, för inte helt oväntat har Åttingen just åtta kanter. Man kan också ta tunnelbana (röda linjen) eller buss till Hornstull, gå Hornsgatans förlängning västerut ner till vattnet och följa en gång- och cykelväg till höger längs med vattnet några hundra meter tills man kommer till bron till Reimersholme, därefter gå över bron och följa Reimersholmsgatan upp till krönet av en backe. Bil rekommenderas inte, eftersom det brukar vara ganska svårt att hitta parkeringsplats.

Kvack och varmt välkommen!

Kvacket och Kuriren?

Redaktörerna för Kvacket och Kuriren (694 Olof Siverbo och 976 Johan Blixt) är gamla och orkeslösa och behöver hjälp för att kunna vidmakthålla den höga nivå och täta utgivning som kollusorerna är vana vid.

Det vi behöver hjälp med är:

Kuriren

Kvacket

Gränserna mellan Kuriren och Kvacket är ganska flytande så längre recensioner kan mycket väl hamna i Kuriren till exempel.

Vill man helt ta över Kvacket så går det också bra.

Är du intresserad av att göra en eller flera av sakerna ovan så tveka inte utan skicka en rad till kansli@nafsk.se

Får vi inte hjälp så blir det fler tvåsidiga Kvacket!

Årsmöte i KAJSA!

I samband med årsmötet i NAFS(K) kommer även dess Stockholmsavdelning KAJSA att hålla sitt årsmöte. Är du kollusor och bosatt i Stockholm är du välkommen. Mötet börjar en timme före NAFS(K):s, dvs. kl. 12.13.

Under 2009/2010 har KAJSA frångått sin passiva tradition genom att försöka ordna två aktiviteter och faktiskt lyckats genomföra den ena! Under hösten ordnades nämligen ett filmbesök på filmen Upp. Efter denna strålande framgång försökte man ordna ett biobesök även under våren, denna gång på Prinsessan och grodan. Medlemmarna var dock tydligen inte mogna för så mycket aktivitet under ett och samma verksamhetsår, så detta besök fick ställas in. KAJSA ger dock inte upp utan siktar på att ordna minst en aktivitet även under nästa verksamhetsår!

Pressgrannar

Ankkalinnan pamaus 22. Artiklar om; valutor i Ankeborg, Barks mer fantasifulla varelser och folkslag som fyrkantiga höns och sprutter, Disneyutställning i Helsingfors, Grisenin på finska och annat intressant. Allt på finska men med en English Summary.

Twitter

Nu finns vi även på Twitter! På den självklara adressen http://twitter.com/nafsk kan man nu, tack vare vår IT-guru koll. 699 Per Starbäck, hålla sig uppdaterad om vad som händer i den stora ankistiska världen.