Kvacket 4/2018

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:4 sidor
Packningsdatum:4 oktober 2018

[PDF] (kräver inloggning)

Hej och välkomna till årets fjärde Kvacket! Utöver Kvacket ska de flesta i sitt kuvert hitta ingenting alls. Ett 150-tal medlemmar får dock inbjudan eller inbetalningskort för förnyat medlemskap till och med juni 2019.

Höstmöte

Ja, även denna rekordsommar övergår i höst och för att motverka eventuella mörkerdepressioner står föreningen naturligtvis till tjänst med ett eminent höstmöte. Datum för detta blir den 20 oktober, starttiden är 13.13 och platsen, som vi nu känner så väl, är Åttingen på Reimersholme, närmare bestämt Reimersholmsgatan 45.

En aktivitet som ska klaras av är förstås dragningar i våra tre varianter av NÅL (NAFS(k):s Årliga Lotteri), med fina priser, och i övrigt blir det auktion, filmvisning, frågesport (en ny typ av dylik är planerad) och mycket tid för fika och kolluderande. Kanske får vi även en rapport från de ankistiska aktiviteter som ägt rum på Bokmässan. Visst är det väl bäst att ni kommer dit och ser efter?

Nästa utskick blir tjockt

Det har tyvärr dragit ut på tiden att göra klart det nya stadgehäftet, liksom nästa nummer 42 av NAFS(k)uriren. En datorkrasch hos kassören nyligen kom olägligt, men filer och mejl är nu till slut räddade. Både stadgarna och NK 42 följer med Kvacket 5 i december, så det blir ett extra tjockt kuvert som vi hoppas kommer fram före jul.

Lycko-Ankon på gång

I början av 2019 planerar styrelsen att återigen samla medlemmarna kring vår favoritaktivitet Ankon! Ett Ankon organiseras vanligen lördag–söndag och innehåller en mängd lekar, tävlingar och andra aktiviteter med mer eller mindre ankistiskt tema. Denna gång är temat tänkt att vara ”Tur” och naturligtvis kommer Alexander Lukas att finnas med som en viktig del i detta. Preliminär plats för evenemanget är Karlstad (vad kunde passa bättre än solens stad?). Mer information om detta kommer på höstmötet, och då har man också möjlighet att rösta om exakt vilken helg det ska bli av (se där, ytterligare ett skäl att dyka upp på höstmötet!).

Dela på utskick

Är ni flera på samma adress eller i familjen som är medlemmar och tycker att det räcker att en får utskick från NAFS(k)? Hör av er i så fall till kansliet och tala om vilka som ska dela på utskicket, och vem eller vilka vi ska notera som undantagna från utskick. Några familjer har redan haft det så i många år. Vi har nu infört en funktion i medlemsregistret så att berörda kollusorsnummer och namn står med på kuvertet, om ni vill det.

Världens längsta bokbord

Traditionen att hålla ett bokbord på Drottninggatan i Stockholm i augusti var, som nämnts i tidigare nummer av Kvacket, på väg att brytas i år, men tack vare Serieteket i Kulturhuset blev ”Seriegatan” (seriedelen av bokbordet) av, helt enligt tidigare års upplägg.

Serieteket själva reade ut sitt överskott på serier (i ännu större omfattning än vanligt då de temporärt kommer att behöva flytta under den kommande renoveringen av Kulturhuset) och ett antal andra föreningar och förlag delade bord och sålde sitt kulturgods och/eller värvade medlemmar. NAFS(k), som liksom tidigare år representerades av koll:na 316 Greger Nässén, 976 Johan Blixt och 2348 Mats Nilsson, gjorde just detta, med viss framgång i båda fallen (även några tidigare medlemmar som passerade antydde att de nog skulle passa på att återinträda). Vi hade även en del trevliga ankistiska diskussioner med förbipasserande allmänhet.

Undertecknad kan inte låta bli att fascineras över hur bekanta namnen Carl Barks och Don Rosa numera är även bland icke-serieentusiaster. Förmodligen har NAFS(k) stor del i detta faktum. Vädret i år var tämligen gynnsamt, om man än då och då var tvungen att parera en del plötsliga vindbyar som hotade att sprida våra läsexemplar över halva Drottninggatan. Vi hoppas att traditionen kan upprätthållas även nästa år, då kommer vi att vara tillbaka!

Koll. 2348 Mats Nilsson

Kalle Anka & C:o 70 år

Det har förhoppningsvis inte undgått dig att vår favoritserietidning har fyllt 70 år! Den 18 september 1948 kom det första numret av KA & C:o ut, den beramade 1/48. Det har varit flera inslag i radio och tv om jubileet, liksom artiklar i både pappers- och webbpress. Länkar till några av dessa finns också i vår offentliga Facebookgrupp NAFS(k). Bland annat blev koll. 314 Stefan Diös och koll. 538 Karl-Erik Lindkvist intervjuade i P4 Stockholm respektive P4 Västmanland, och Aftonbladet hade en lång artikel om jubileet där även NAFS(k) nämndes.

Egmont har uppmärksammat jubileet på flera sätt i sin utgivning:

  1. 70 år med Kalle Anka & C:o 1948–2018, en samlingsvolym på 240 sidor med 19 serier, ett antal texter samt bonusmaterial. Den finns både med mjuk pärm (nog lättare att hitta i butiker, men går att beställa på nätet) och hård pärm (lite svårare att hitta, kanske i bokhandeln men går också att beställa).
  2. En faksimilutgåva av KA 1/48.
  3. Kalle Anka & C:o 38/2018, ett speciellt jubileumsnummer med Arild Midthuns version av KA 1/48-framsidan.
  4. Kalle Anka & C:o Skollov 5/2018, en jubileumsspecialutgåva på 82 sidor som för varje årtionde har en intressant och välskriven text av koll. 1460 Joakim Gunnarsson och en kortare representativ serie.

Koll. 316 Greger Nässén

Bergrummet

70-årsjubileet uppmärksammas också av Bergrummet – Tidö Collection of Toys & Comics på Skeppsholmen i Stockholm. De har en sammanställt en välgjord utställning om de mest kända Disneytecknarna som Carl Barks, Don Rosa, Vicar men även ett antal mindre kända tecknare. Utställningen skulle tas ner den 20 september, men har nu blivit förlängd till 21 november. Dessutom har de en popup-Disneybutik med serieböcker, tidningar och pocketar.

NAFS(k):s medlemmar fick 15 procent rabatt på inträdet och på inköp i popup-butiken under september. Vi tackar varmt Bergrummet och Egmont för detta! I skrivande stund har vi inte fått klart besked om rabatten även gäller i oktober och november. Vi får återkomma via andra forum om den skulle bli förlängd. Om du ska åka dit, ta för säkerhets skull med och visa ditt medlemskort och fråga om du kan få rabatt.

Den 15 september arrangerade Bergrummet en festivalheldag med besök av den norske Disneytecknaren Arild Midthun. På förmiddagen höll han en timmes workshop där deltagarna lärde sig grunderna i att teckna ankor och hur man bygger upp en serie. Efter en kort lunch fortsatte Arild med att ankifiera besökare och signera tidningar.

NAFS(k) fick också vara med på ett bord intill där vi delade ut informationsblad till intresserade och svarade på frågor. Två knattar blev medlemmar på plats också, skoj! Efter ankifieringarna höll Arild ett föredrag där han bland annat berättade om sin arbetsmetodik och sina pågående och kommande serieprojekt.

Koll. 316 Greger Nässén

E-postadresser

När vi skickade ut föregående Kvacket visste vi inte om Bergrummets Kalle Anka-festival (se annan notis). Vi informerade därför om evenemanget via ankismlistan, hemsidan och mejl för att nå så många medlemmar som möjligt. Vi saknar dock fortfarande epostadress till en fjärdedel av kollusorsskaran. Om det finns ett X på adressetiketten på ditt kuvert har vi ingen registrerad e-postadress till dig, eller så fungerade den inte senast. Meddela oss gärna din adress via mejl (se rutan med kontaktinfo) så missar du inte att få brådskande tips och information mellan nummer av Kvacket.

Till minne

Styrelsen har via ett meddelande från anhöriga i ett returnerat utskick fått det sorgliga beskedet att koll. 447 Christer Bengtsson i Stockholm avled i maj 2017, 60 år gammal. Christer blev medlem redan 1980 och var livstidsmedlem sedan 1983.

Bild och Bubbla

Nummer 214: Tjejerna på Höjden av Frida Malmgren, Warren Cragheads, Egmontredaktören Joakim Gunnarsson (koll. 1460), Frank Quitely, Saskia Gullstrand, Seriefrämjandets historia – del 1, Kulturkrockar – mangaboomens uppgång och fall, Lone Wolf and Cub, seriebiografier av konstnärer och Ola Nyberg.

Nummer 215: Under tiden av Pelle Forshed, Khalid Albaih, seriesemester, Min vän Dahmer av John Backderf, Malmö seriefest, Karin Didring, Death Piglet av Johan Cedmar Brandstedt, Seriefrämjandets historia – del 2, tysk manga, Frankrikes politiska serieklimat, Le Journal de Spirou och en recension av tre delar av Carl Barks Ankeborg (Dyrbarheter i myrhåligheter, Förtrollande beröring och Mayakungens krona) där recensenten Allan Haverholm är upprörd över att Egmont inte tagit itu med seriernas historiska kontext.