Kvacket 2/1994

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Claes Ericsson och Greger Nässén (signerat CE (GN))
Utförande:Isblått papper, 3 sidor.
Upplaga:800
Packningsdatum:6 april 1994

Och nu har vi gjort det igen...

...dvs åstadkommit ytterligare ett livs­tecken från din favoritförening. Om detta nu går som det skall, finns det i närheten av detta papper:

...och allt detta fyllde vi kuvertet med den 6 april. Du som samlat ihop till det kan även finna ett inbetalningskort gällande Din medlemsavgift för 1994. Betala nu, annars skickar vi en inkasserare och det blir inte roligt.

Hylla Barks!

NAFS(k) har inbjudits av Serie­förlaget att delta i en middag tillsammans med Carl Barks. Utöver de hedersbetygelser som styrelsens två representanter kommer att överlämna, kan du lämna din personliga hyllning i form av en teckning. Vi lägger alla hälsningarna i en fin mapp. Senast 31 maj måste ditt bidrag – i A4-format – vara på kansliet!

Årsmötet

Årets årsmöte går av stapeln kl 13.13 den 23 april i Samlingssal 301 (OBS! Ej Lilla Hörsalen!) i Medborgar­huset i Stockholm. (Vi har tillgång till lokalen 12.30–16.30.) Temat för mötet är "Back to Ba(rk)sics" – vad nu det kan betyda.

Till Medborgarhuset tar man sig lämpligen genom att åka tunnelbana till Medborgarplatsen. Där går man ut till höger och följer sedan trottoaren till vänster. Följer man sedan traditionen att ta den vänstra stora ingången går man fel (fast inte så mycket...). Man kommer mycket mera rätt om man väljer den högra!

Programmet för förhandlingarna framgår av dagordningen på annat blad. Om ni inte kan komma, så utnyttjar ni den vackra poströstningsblanketten.

Efter själva årsmötesförhandlingarna blir det annan verksamhet, möjligen klassiker från NAFS(k)s barndom såsom cirkel-citatjakt och charader och säkerligen filmvisning. Hemskt frågvisa och nyfikna kollusorer kan ringa mötes­generalen och tillika Ordföranden Olof Siverbo (gärna högt och tidigt).

Om det finns intresse så kanske vi går på Aristocats efteråt.

Fakta om NAFS(k)

Telefon  08-7229313 (ons 19–21).
Brev    NAFS(k), Box 5030, 125 05
      ÄLVSJÖ.
Postgiro  313 02-3.

Nytt från Gladstone!

Tidningar från februari: WDC 589 Verhagen "Bugged by Buggery", Gottfredson m fl "The World of Tomorrow" del 2; DDA 24 Van Horn fs, Van Horn "The Black Moon"; US 284 Barks fs, Barks "Turkey with all the Scheming" (WDC 148), 2 serier från danska Egmont.

Mars utgivning: DD 283 Taliaferro m fl fs, Rosa "From Duckburg to Lillehammer", Taliaferro/Osborne "Silly Symphony" (söndagssidor från 1937); DM 22 Barks "Omelet" (WDC 146), Bradbury Musse.

Aprils utgivning:: WDC 590 Jippes "High Flying Picnic", Gottfredson m fl "The World of Tomorrow" del 3; US 285 Rosa fs, Rosa "The Life and Times of Scrooge McDuck" + kommentarer av Rosa, 1 serie från danska Egmont.

Carl Barks till Sverige!

"...Mer information om Barks’ otroliga resa till Europa kommer i nästa Kvacket!". Det var i alla fall vad vår kassör Gregér Nässén trodde när han skrev det förra Kvacket. Däremot skrev han inte det här [bara lite!] så därav blev det intet!

Den huvudsakliga orsaken till detta är dock att vi ännu inte har fått slutgiltig information från Serieförlaget som håller i den svenska delen av besöket. Ur det preliminära programmet finns det inget som tyder på att han kommer att vara tillgänglig for den breda allmänheten vid sitt besök i Sverige. Däremot är möjligheterna kanske större i Danmark. Vi fort­sätter att undersöka för Er räkning.

Ingen ny titel från Gladstone!

För att fira Kalles 60-årsdag tänkte Gladstone starta en ny kvartalstidning, Walt Disney’s Comics in Color (WDCC). Därav blev det intet eftersom Disney satte stopp för den verksamheten innan den ens hade hunnit komma igång. Serierna som vi frestade med i förra Kvacket (och som en del föll för) kommer antagligen att publiceras i Donald Duck (DD) framöver.

Kansliet hinner fortfarande inte med!

Vi har fortfarande problem med att hinna med den medlemsservice som kollusorerna har rätt att förvänta sig, men vid horisonten skymtar ljuset. Vi har nämligen rekvirerat ett med skattemedel finansierat kontorshjälpmedel som så snart han har fått lämplig träning förväntas klara av alla lätta och tråkiga kontorsgöromål.

Alla kollusorer som förgäves väntat på att beställningar skall expedieras, medlems­ansökningar registreras, prenumerations­tidningar och -album skickas ut kan se framtiden an med viss förtröstan. Eventuella klagomål hänvisas till Carimba-Tombo resors representant i Sverige.

Bröderna Dum meddelar!

Indexstöd efterlyses!

Koll. 1758 Lars Olsson efterlyser hjälp med det påbörjade och totala Kalle Anka-indexet. Folk med tillgång till 50- och 60-tals ankor som vill läsa dessa på ett strukturerat och organiserat sätt tar lämpligen kontakt med Lars på tfn 018-50 86 23 för att diskutera efter vilka riktlinjer som forskningsarbetet skall bedrivas. Ingen hjälp är för liten!

Annons!

Koll 2006 Bodil Josefsson, Ålvägen 13, 281 35 Hässleholm är intresserad av att köpa Kalle Anka-figurer. Har ni några att sälja, så tveka ej!

Egendomligheter!

De som har tillgång till Allers #50 1993 kan i denna tidskrift läsa om hur den Musse Pigg-fixerade kvinnan Angie Smyth tvingade sin fästman att byta namn från det för en engelsman tämligen normala namnet Mickey Pearce till det något mer ovanliga Mickey Mouse. Detta enbart för att hon skulle gå med på att gifta sig med honom. Att hon sedan i samband med bröllopet bytte förnamn till Minnie förvånar väl ingen!

Mini-Kalle bland godis!

Enligt koll. Lars Olsson har det i vissa godispåsar av märket Partymix (eller något åt det hållet) funnits en 16-sidig Kalle Anka-tidning i miniatyr med serier av Barks. Detta meddelades i fjol, så det lär knappast finnas kvar påsar med denna ovanliga tidning i din närbutik...