Kvacket 5/2009

[föregående Kvack] [nästa Kvack]

Redaktör:Johan Blixt
Utförande:2 sidor
Upplaga:700
Packat av:Greger Nässén, Johan Blixt och Mats Nilsson
Packningsdatum:29 december 2009

[PDF] (kräver inloggning)

Kvack!

Kvacketredaktionen ger sig själv en jul- och nyårspresent och låter föreneningens eminente sekreterare stå för nästan hela innehållet. Vi ses 2010!

Anteckningar från höstmötet

NAFS(K):s årliga höstmöte hölls detta år den 14 november, liksom ganska många gånger nu i lokalen Åttingen på Reimersholme. Mötet öppnades kl 13.13 av föreningens nye ordförande koll. 976 Johan Blixt. Han presenterade övriga närvarande medlemmar av styrelsen och motiverade kort styrelsemedlemmens koll. 694 Olof Siverbo frånvaro med att ”han har ett liv”. Johan meddelade också att den utannonserade stora auktionen på kulturgods från kansliet skulle börja kl. 15, varpå koll. 446 Per Vedin omedelbart ropade ”30!”.

Som traditionen bjuder fick även övriga närvarande ankister presentera sig med namn och funktion. Till föreningens glädje dök flera gamla medlemmar upp, flera av dem för första gången detta millennium. Vad gäller funktionen hos de närvarande betecknade sig den förre ordföranden koll. 2187 Åsa Warnqvist som ”före detta det mesta”, koll. 314 Stefan Diös som ”före detta praktiskt taget allt” och koll. 316 Greger Nässén som ”nuvarande praktiskt taget allt”.

Efter presentationen redogjorde Johan för läget angående kansliet och lånelagret. Dessa är numera inrymda i ett förråd. Lånelagret får beställningar 1–2 ggr/år, så Johan föreslog att det skulle avyttras. En lång diskussion om detta vidtog, där det framgick att en majoritet av mötesdeltagarna vill ha lagret kvar, om det skulle uppstå ett större intresse för det i framtiden. Koll. 2165 Klaus Dejler frågade om det gjorde något om lånelagret fanns i en förort och då Johan svarat att ”det beror på vilken förort” erbjöd Klaus sig att inhysa lånelagret hos sig. Styrelsen ska begrunda detta. Koll. 339 Anders Berglund föreslog att man skulle krympa lagret med Jivarosaft. Problemet är att föreningen inte har tillgång till 20 liter enkronor.

Efter detta fick Stefan Diös redogöra för läget på Egmont-fronten. Han berättade att Egmont gjort en omorganisation, vilket gör företaget ”lättare att infiltrera” (exempelvis har koll. 2676 Kaija Olausson fått deltidsanställning där). KA & C:o har ändrat layout till mer klassiskt utseende. 2009 kommer att bli ett år då det blir en vecka (53) då tidningen inte utkommer, vilket är mycket ovanligt. KA Extra kommer att återuppstå och huvudsakligen innehålla Don Rosa-serier med utfyllnad. Hall of Fame läggs ned i Sverige efter det nyss utkomna nr 27, men fortsätter att ges ut i Norge och Danmark (även där är serien dock i slutskedet). De äldsta HoF är mycket svåra att få tag i, men Stefan vet inte om det kommer att bli några nytryck. Angående de aktuella tilläggsbanden till CBSV (Carl Barks samlade verk på svenska) är det första bandet försenat men ligger nu på tryckeriet. Det bandet innehåller personregister till samtliga serier, men då det är de tyska ankisterna som satt ihop det innehåller registret bara de figurer som har namn antingen i original eller i den tyska översättningen (d.v.s. inte de som de svenska översättarna själva hittat på namn till). För figurerna kommer endast de namn de har i CBSV-översättningen att finnas med. Att tyskarna har varit väldigt noggranna bevisas om inte annat av att ”Jesus Kristus” finns med som bifigur, eftersom ett årtal har nämnts som e.Kr. Nästa band kommer att innehålla Barks icke-Disney-serier. Dessa kommer troligen att nyöversättas av Stefan. De därefter kommande två banden kommer troligen att innehålla storyboards och oljemålningar. Banden kommer denna gång troligen att säljas även i bokhandeln, inte bara till prenumeranter. Undertecknad funderar på om inte NAFS(K) borde se det som sin uppgift att komplettera figurregistret med även de figurer som bara har namn i Sverige och se till att alla versioner av de svenska namnen finns med.

Efter detta vidtog den utannonserade auktionen av kulturgods, Anders Berglund skötte utropen med samma elegans som alltid och Greger skötte det administrativa med finess, inte minst tack vare benäget bistånd av en mötesdeltagare vars namn undertecknad tyvärr inte noterade. Ett stort tack till dig som känner dig berättigad till det! Buden varierade stort i nivå och intensitet, men allt som bjöds ut (utom ett objekt) fick till slut en ny ägare. Auktionen inbringade 1 112,50 och de högsta buden blev:

 • 105 kr, Carl Barks-affisch från utställning i Helsingfors 2001
 • 70 kr, 1 vit mugg "Grattis Kalle Anka 1934–1984" och 1 sked
 • 60 kr, Lejonkungen-affisch (stort format) från november 1995

  Dragning i NÅL-lotterierna förrättades med följande lyckliga vinnare:

  Några tidningar med artiklar med ankistisk anknytning visades upp. Koll. 2417 Stefan Persson hade hittat en dansk tidning där ett möte hos de danska ankisterna var en förstasidesnyhet och koll. 2348 Mats Nilsson visade upp dagens nummer av Dagens Nyheter där koll. 2433 Fredrik af Trampe intervjuades på sin födelsedag (dock utan att ett enda ord om ankism nämndes i intervjun!). Koll. 2697 Stefan Warnqvist hade hittat ett nummer av Teknikens Värld där en artikel handlade om Kalle Ankas bilar.

  Den sedvanliga tutfrågesporten avrundade mötet, denna gång unikt nog utan Olof Siverbo som frågeledare. Mats Nilsson hade fått en bunt frågor av Olof och ryckte in som vikarie. Frågorna uppfattades dock som svårare än vanligt, så den allmänna åsikten var att man i stället för att byta frågeledare borde ha bytt ut frågorna och behållit Olof. Förhoppningsvis är ordningen återställd vid nästa möte. Själva matchen vanns av de jämna med 20 – 19 (för att få mer jämnstora lag användes denna gång den näst sista siffran i kollusorsnumret).

  Ett antal kollusorer stannade sedan kvar och åt pizza och ett mindre antal av dessa avslutade kvällen med att se upp, d.v.s. filmen ”Up” i 3D på Filmstaden Sergel.

  Vid pennan koll. 2348 Mats Nilsson

  Mer från höstmötet

  På mötet röstade mötesdeltagarna fram en vinnare av den trevliga collageserietävlingen som koll. 699 Per Starbäck arrangerade på SPX 2009. Vann gjorde koll. 1382 Bror Hellman! Tvåa kom koll. 316 Greger Nässén och delad trea koll. 2276 Göran Semb och koll. 2417 Stefan Persson.