NAFS(k):s medlemskort

Medlemskort från 1983.
Medlemskort från 2011.
Medlemskort från 2021.

Om medlemskorten kan man läsa i Kvacket 5/2011 och 3/2021.