Kollusor 1982

Kollusor 1982 Hans Frimmel har snattrat följande: