Kollusor 3023

Kollusor 3023 Tor Sandström har snattrat följande: