Ordningsfrågan: Film

Fantasia

♥♥♥
  • Pinocchio
  • Micke och Molle
  • Du ska sortera händelserna i tidsordning, från tidigaste till senaste. Ska händelsen in före, mellan eller efter de andra? Välj en av de gröna trianglarna!

2 poäng.t737