Ordningsfrågan: Nafs(K)

Sista omgången i tävlingen vid höstmötet 2016

NAFS(k)uriren hade en framsida av Joakim Braun och en baksida av Hanna Strömberg (då Peterson)

♥♥♥
  • Ett komplett Carl Barks-index publicerades som ett nummer av NAFS(k)uriren
  • Greger Nässén efterträdde Göran Duhrin som kassör
  • Du ska sortera händelserna i tidsordning, från tidigaste till senaste. Ska händelsen in före, mellan eller efter de andra? Välj en av de gröna trianglarna!

2 poäng.h16final