Orvar Odds väg

Kvarterslokalen på Orvar Odds väg 5 i Fredhäll på västra Kungsholmen.

Enklaste sättet att ta sig dit är att åka tunnelbana till Kristineberg. Gå till vänster under spåren och följ trottoaren till ett övergångsställe. Gå uppför en liten backe med ledstång till Fredhällsgatan. Där gatan slutar fortsätter du lite snett till höger över Stagneliusvägen och in på en asfalterad gångväg längs med det högra av två hus. På gården finns några tallar och när du har gått uppför en svag backe cirka 50 meter är du framme. Ingången till kvarterslokalen är till vänster om port nummer 5. Alternativt kan du ta buss 62 eller buss 49 till hållplats Frödingsvägen och gå lite framåt och sen till vänster in på Fredhällsgatan. Då kommer du närmare lokalen än med tunnelbana. Om du åker bil eller taxi, tänk på att ingången till lokalen är på gårdssidan, inte på gatan på andra sidan av huset.