NAFS(K)URIREN 16

[föregående nummer] [nästa nummer]

Redaktör: Peter Nyrén

 • 1:a tryckning: 963 exemplar februari 1987
 • 2:a tryckning: 117 exemplar april 1997

Innehåll:

 • Första sidan (Foto: K. Insulander) [1]
 • Denna sida [2]
 • OFO av Olof Siverbo [3]
 • Jubileums-special av Greger Nässén [4–12]
 • NAFS(K) 10 år – En (k)rönika [13–15]
 • Fantasia av Joakim Braun [16–17]
 • Den engelske turisten av Dick Harrison [18–24]
 • jubileums-special (forts.) [25]
 • Nils Nytta Memo [26–27]
 • Periodiserings­debatten II [28–29]
 • Insänt [30–34]
 • Dr Quackenbush’ tävling [35]
 • Baksida av Markus Zaar [36]

Snatter

[snattra om NK 16]

Vanliga nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Special­nummer

På gång

Nyheter

[2018-11-01]: Senaste avsnittet av podden Snedtänkt handlar om subkulturen ankism och gästas av Stefan Diös.

[2018-10-17]: Kvacket 4, nu även på webben