NAFS(K)URIREN 24

[föregående nummer] [nästa nummer]

Redaktörer: Mattias Hallin and Jakob Hallin

 • 1:a tryckning: 1263 exemplar januari 1994

Innehåll:

 • Framsidan av Hanna Peterson [1]
 • Denna sida [2]
 • Ordföranden För Ordet [3]
 • Krigets Disney. En studie i andra världskrigets disneyserier av Germund Silvegren [4]
 • "Okänd Barks" i Kalle Anka & C:o av Stefan Diös [17]
 • Resultat av tävlingen i NK 23 [19]
 • Det vinnande tävlingsbidraget [20]
 • NAFS(K) profilerar sig på Disney-jippo i Jönköping av Per Sjöblom [22]
 • Fådda brev redigerade av Mattias Hallin [26]
 • Urklippt: Oppfinnar-norska leenden [33]
 • AB Björnligan av Benni Bødker Nielsen [34]
 • Nils Nytta Memorial Memorial [38]
 • Läst på norska och danska av Greger Nässén [39]
 • Baksidan av Erik Palm [40]

Länkar

Snatter

[snattra om NK 24]

Vanliga nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Special­nummer

På gång

 • 10/12: Höstmöte, följt av seriefrågetävlingen Comiquiz (om 3 dagar, 3 timmar)
 • 11/12: Deadline för Kvacket 7! (om 4 dagar, 14 timmar)
 • Februari eller mars 2017: Ankon med besök på Åbergs MUSeum
 • 22/4 2017: Årsmöte

Nyheter

[2016-11-12]: Kvacket 6 skickades ut för några dagar sedan

[2016-11-03]: Ordningsfrågan!: Pröva dina kunskaper i NAFS(K):s historia

[2016-10-01]: NAFS(K):s 40-årsjubileum har firats den 21/9, den 24/9 och den 1/10.