NAFS(K)URIREN 24

[föregående nummer] [nästa nummer]

Redaktörer: Mattias Hallin and Jakob Hallin

 • 1:a tryckning: 1263 exemplar januari 1994

Innehåll:

 • Framsidan av Hanna Peterson [1]
 • Denna sida [2]
 • Ordföranden För Ordet [3]
 • Krigets Disney. En studie i andra världskrigets disneyserier av Germund Silvegren [4]
 • "Okänd Barks" i Kalle Anka & C:o av Stefan Diös [17]
 • Resultat av tävlingen i NK 23 [19]
 • Det vinnande tävlingsbidraget [20]
 • NAFS(K) profilerar sig på Disney-jippo i Jönköping av Per Sjöblom [22]
 • Fådda brev redigerade av Mattias Hallin [26]
 • Urklippt: Oppfinnar-norska leenden [33]
 • AB Björnligan av Benni Bødker Nielsen [34]
 • Nils Nytta Memorial Memorial [38]
 • Läst på norska och danska av Greger Nässén [39]
 • Baksidan av Erik Palm [40]

Länkar

Snatter

[snattra om NK 24]

Vanliga nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Special­nummer

På gång

 • 28 maj: Lego-utställning med modell av Joakims pengabinge på Kista bibliotek
 • 19 augusti: NAFS(K) medverkar på Världens längsta bokbord i Stockholm
 • 21 september: NAFS(K) fyller 40 år. Kvack!
 • 22–25 september: Bokmässan i Göteborg. NAFS(K) firar sitt 40-årsjubileum i Göteborg i anknytning till Bokmässan.
 • Septober: NAFS(K) firar sitt 40-årsjubileum även vid ett evenemang i Stockholm (exakt datum ej bestämt än)
 • November eller december: Ankon

Nyheter

[2016-05-11]: Prova våra quizzar från lördagen och söndagen under SIS förra helgen.

[2016-04-23]: Det var årsmöte.

[2016-04-11]: Kvacket 3 har kommit till medlemmarnas brevlådor.