NAFS(K)URIREN 25

[föregående nummer] [nästa nummer]

Redaktörer: Jakob & Mattias Hallin

 • 1:a tryckning: 1692 exemplar april 1995

Innehåll:

 • "Näbbmus" av Lasse Åberg [1]
 • Å andra sidan [2]
 • Ordföranden För Ordet [3]
 • En mus i svart och vitt av David Gerstein [4]
 • Brevlåddan red. av Mattias Hallin [24]
 • Jag och Musse av Lasse Åberg [32]
 • Skvallerspalten red. av Klara Kluck [35]
 • En mus om dagen av Anders Berglund [38]
 • Silver-(k)uriren av Stefan Diös [49]
 • Musse I serietidningarnas värld av Germund Silvegren [50]
 • "En gammal kurir är inte att förakta..." [63]
 • "Heroes And Villains" av Robert Andersson [64]

Länkar

Snatter

[snattra om NK 25]

Vanliga nummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Special­nummer

På gång

 • 24/3: Deadline för Kvacket 2 (om 22 timmar, 38 minuter)
 • 27/3: Carl Barks fyller år och därför är det NAFS(K):s nationaldag. Kvack! (om 3 dagar, 22 timmar)
 • 22/4: Årsmöte
 • 20–21/5: Det är Stockholms internationella seriefestival där NAFS(K) brukar delta (om 1 månad, 3 veckor)

Nyheter

[2017-03-03]: Ny sida visar vinnarna i Ordningsfrågan den senaste veckan.

[2017-03-02]: Specialtema Don Rosa i Ordningsfrågan idag.

[2017-02-20]: Ordningsfrågan har fått lite nya regler, och har nu tema film.

[2017-02-14]: Årets första Kvacket har skickats ut.