Det bästa ur NK 8–12

Redaktör: Greger Nässén

 • 1:a tryckning: 400 exemplar i december 1993

Innehåller material från NAFS(k)uriren 8, 9, 10, 11 och 12.

Innehåll:

 • Tony Strobl av Anders Berglund [3]
 • Kunskapsparadoxen av Per Sjöblom [9]
 • Ank-session av Peter Nyrén [12]
 • Leve romantiken av Ulf Schönberg [13]
 • Ordföranden för ordet av av Anders Berglund [15]
 • Ankismens Djururvalds­princip (i Carl Barks långa äventyrs­serier) av Johan Bremer [16]
 • Människoliknande djur och djur­liknande människor i ankismens värld av Per Sjöblom [20]
 • Ner med Barks-plankarna eller "Varför jag gillar DONALD Duck från 50-talet" av Karl-Erik Lindkvist [26]
 • Den otroliga spegel­hypotesen av Olof Siverbo [33]
 • NAFS(k):s årsmöte: Välkommen till Diösneyland! av Johan Andreasson [34]
 • Kusin Knase av Johan Andreasson [36]
 • Sceneries from Duckburg and other Sceneries by Carl Barks av Per Sjöblom [42]
 • Paul Murry av Kjell Croné [49]
 • Carl Barks' stilperioder – Den definitiva indelningen av Göran Ribe m fl [57]
 • Snobben och andra beaglar av Staffar Moberg [63]
 • Hur gammal är Barks-ankan? av Olof Siverbo [66]
 • Kommentarer till innehållet [67]
 • Knases Morfar av Johan Andreasson [68]