Ankon 2022 (Ankonline)

Plats: Internet

Tid: Kanske 14 juli 2022

Deltagare: 699 Per Starbäck (kanske), 2936 Hampus Johansson, 3018 Henning Wickström (kanske) (8 till syns om du loggar in)

Ankonline eller Frankonline var ursprungligen tänkt att vara hösten 2020, men har skjutits upp flera gånger.

årsmötet sades att det kanske ska bli den 14 juli.