Ankon 1981

Tid: –12 juli 1981

Deltagare: 538 Karl-Erik Lindkvist (4 till syns om du loggar in)

Fotograf 339 Anders Berglund, uppladdat av 538 Karl-Erik Lindkvist

Västerås möte eller 1:a svenska riks-ankist-kongressen arrangerades av koll. 339 Anders Berglund den 11 juli. Enligt föreningsnyheterna i NK 8 var huvudorsaken till sammankomsten att diskutera de då spirande planerna för samgående mellan NAFS(k) och JAF (Jönköpings Ankistförbund). Notisen fortsätter:

Arrangörsmässigt blev mötet en succé, med solsken, hackebiff och mycket tidningsläsande och kolluderande. Många somnade mycket sent, och de flesta var nog överens om att tiden vid sidan om förhandlingarna var minst lika givande som desamma. Vi hoppas hitta ett liknande svepskäl till att stråla samman någonstans även denna sommar.

Det var elva deltagare som alla ses på gruppbilden som publicerades i en bilaga till Ankeborgsposten 1 under rubriken Ankismens hjärntrust. (Där listas även namnen på alla.)

Detta blev början till en årlig sommartradition, snart med namnet Ankon, som höll i sig varje år till och med 2007, och som efter det har fortsatt bara vissa år, och inte alltid på sommaren.

Patrik Nilssons kommentarer

(Patrik var då ordförande för JAF.)

Till skillnad från vad bildmaterialet uppvisar (saxat ur Ankistiskt Stridsrop nr 4/5) så vill man så här långt senare minnas att mötet hölls i god och uppsluppen stämning. Av den omgivande texten att döma så var ett samarbete mellan JAF, Jönköpings Ankist-Förbund och NAFS(k) på agendan. Ett samarbete som senare rann ut i sanden, förmodligen mest för att JAF upphörde att existera.

En sak tarvar måhända sin förklaring. Eller i själva verket en hel massa saker, men en mer än andra. JAF använde björnligans sifferkombination som medlemsnummer (176-001, 176-002 et cetera) så vinkeln på reportaget var därmed tämligen given.

Jönköpings Ankist-Förbund var en högst kortlivad förening med en, skulle det visa sig, alltför hög och orealistisk ambitionsnivå. En stor A4-tidning med index och artiklar, Ankeborgsposten (som avlöste Seriernas värld där ankistiska artiklar blandades med artiklar om serier i allmänhet i ett allmänt sammelsurium.) Dessa flaggskepp på ankismens stormbrytande ocean utkom bara med ett nummer var… innan de försvann för att aldrig avhöras något mer.

Kvar finns dock bilderna från Västerås Ankon 1981.