Ankon 1999

Tid: –1 augusti 1999

Deltagare: 699 Per Starbäck (1 till syns om du loggar in)