Ankon 2021 (Ankonline)

Plats: Internet

Tid: början av 2021

Deltagare: 2936 Hampus Johansson (2 till syns om du loggar in)

Ankonline eller Frankonline var ursprungligen tänkt att vara hösten 2020, men har flyttats.