Ankon 1997

Tid: –10 augusti 1997

Deltagare: 699 Per Starbäck (2 till syns om du loggar in)